Top talent floreert door moderne IT tools

Benut je al het beschikbare talent van collega’s of blijft het verborgen? Dit artikel is voor iedereen die twijfel heeft of alle briljante ideeën wel worden ingebracht. Het is immers zonde als je de beschikbare kennis en expertise die al in huis is niet voor de volle honderd procent benut. Wat is er nodig om talenten te benutten, welke tools helpen daarbij en wat levert het je op?

Talenten moeten elkaar gelijk kunnen vinden

Het gaat om de manier waarop talenten met elkaar samenwerken. Een voorbeeld uit de praktijk om dit duidelijk te maken. Een technologie gedreven bedrijf heeft twee product designafdelingen in twee werelddelen, Europa en Amerika. In de oude situatie was er sprake van ‘samenwerking met vertraging’. Collega’s van de twee designafdelingen reisden over en weer, stuurden e-mails en wachten op antwoorden. De oplossing nu is live video vergaderen in combinatie met collaboration tools en het plaats en tijd onafhankelijk kunnen brainstormen met veel meer andere talenten die ook hun ideeën kunnen inbrengen. Het resultaat? Veel sneller productontwerp, een versnelde go-to-market, intensievere samenwerkingen en natuurlijk een enorme besparing op reiskosten.

Ideeën moeten eenvoudig ingebracht kunnen worden

Niet iedereen treedt automatisch op de voorgrond. Soms zijn er persoonlijke redenen voor mensen om niet actief deel te nemen aan een discussie, uitwerking of vergadering. Bijvoorbeeld omdat het teveel tijd kost. Wat daarbij help is iets wat simpel lijkt, namelijk chat (of instant messaging). Chat biedt een mogelijkheid aan iedere collega om zich te laten horen. Ervaring leert dat chat zo laagdrempelig en snel is dat er plotseling vanuit onverwachte hoeken briljante suggesties gedaan worden. Kort en krachtig iets inbrengen kost nu eenmaal minder inspanning dan het deelnemen aan een urenlange vergadering. Je kunt ook denken aan het opzetten van interne discussieforums waar mensen worden uitgedaagd om een positieve bijdrage aan de bedrijfsvoering te leveren.

Traditionele werkstructuren doorbreken

Talent kan het best floreren als er geen hiërarchische structuur bestaat. Niet voor niets zijn agile methodieken populair en zijn er organisaties die kiezen voor een holacratisch besturingsmodel. Dit model neemt afstand van traditioneel top-downmanagement en verdeelt autoriteit op basis van kennisniveau over de medewerkers in de organisatie. Het doorbreken van traditionele werkstructuren betekent ook dat er nieuwe samenwerkingen gaan ontstaan en dat er contacten plaatsvinden tussen afdelingen die voorheen niet van elkaars bestaan afwisten. Welke tools dan nodig zijn? Onder andere samenwerkingstools op het gebied van online vergaderen, tools om veilig digitaal samen te werken in één document en tools om altijd en overal voor elkaar bereikbaar zijn.

De slimheid van talenten benutten?

De creativiteit van interne talenten benutten zorgt ervoor dat de organisatie productiever, efficiënter en vooral ook slimmer wordt. Dat wordt vooral bereikt door moderne tools te faciliteren om (nog) beter met elkaar samen te werken. Deze tools kunnen we allemaal onderbrengen onder één grote gemene deler: Unified Communications!

Dit was mijn boodschap. Top talent laten floreren? Ik help er graag bij.

Wiecher Akkerman – Managing Partner.

Share:

Meer artikelen

Winter, het is tijd voor…

Bijna alle bomen hebben hun blad laten vallen. De dagen worden korter, het wordt kouder en we kruipen onder warmere dekens. De cadeautjes gaan weer