Er valt veel te leren van de vakantie!

Dat het zo mijn ogen zou openen had ik nooit kunnen denken. Na de vakantie ben ik tot de conclusie gekomen dat er iets heel merkwaardigs aan de hand is als we plotseling weer met z’n allen aan het werk gaan. Daarbij verklap ik al dat de productiviteit van je organisatie schrikbarend kan toenemen. Wat het leermoment is?

Het leermoment

Op vakantie gebruiken we onze communicatiemiddelen in optima forma, vele malen beter dan dat we op kantoor doen! Enige uitleg: Misschien ben jij de gelukkige die niet doorwerkt, maar de realiteit is dat zo’n 40% van de mensen tijdens de vakantie toch op een of andere manier contact met het werk heeft via de welbekende smartphone. En het merkwaardige is: Dan zijn we ineens wel in staat om prioriteiten te stellen, omdat we zo min mogelijk gestoord willen worden. Op basis van nummerherkenning nemen we alleen de telefoon op van diegene waarmee we contact willen en we sturen WhatsApp berichten of gebruiken chat om snel een antwoord van een collega te krijgen. Er zijn zelfs mensen die tijdens de vakantie een korte Skype call doen. Het resultaat: Met veel minder inspanning dan op kantoor gaat de bedrijfsvoering gewoon door! Maar dan komen we terug…

Instant stress vanaf werkdag 1

Na de vakantie schuiven we weer aan achter ons bureau. Het eerste wat je doet? Waarschijnlijk je e-mail inbox weg werken. Lukt dat? Meestal niet, omdat er gelijk weer allerlei vergaderingen gepland staan of dat je bij de koffieautomaat wordt afgeleid door een collega. Aan jouw prioriteiten kan niet de juiste aandacht worden gegeven en we negeren de middelen die tot onze beschikking staan. De belangrijkste reden van de stress is dat we te vaak worden afgeleid, want zelfs als je in een gereserveerde ruimte zit kan ieder moment een collega binnenstormen.

Beleid is nodig!

Geef prioriteit aan het beleid, want als je beleid nog steeds conservatief en ouderwets is heb je helemaal niets aan de moderne communicatiemiddelen.

Ter overdenking:

  • Als we op vakantie even snel iets willen weten sturen we een WhatsApp of chat. Op kantoor sturen we vaak een e-mail waarin slechts twee regels staan. Hoezo eigenlijk?
  • Op kantoor zijn we urenlang op een niet productieve manier bij elkaar aan het vergaderen. Op vakantie is er op een productieve manier met elkaar toch overleg , bijvoorbeeld via Skype of chat. Tijd om meer online te vergaderen wellicht?
  • Eenmaal op kantoor nemen we elk telefoontje aan en laten ons storen door collega’s zelfs als je je even hebt afgesloten. Op vakantie bepalen we zelf wie we wel of niet prioriteit geven.

Kortom, zonder goede afspraken gaan oude werkpatronen gewoon door en blijven we dagelijks gestoord worden.

Vier meer vakantie

Wie in staat is om het vakantiegedrag ook op het werk toe te passen heeft uiteindelijk een nog relaxtere vakantie. Mogelijk is dat een doordenkertje. Ik informeer je graag hoe je door logisch na te denken, het juiste beleid te bepalen en het benutten van de toegevoegde waarde van de verschillende communicatiemiddelen tot een veel hogere productiviteit komt.

Share:

Meer artikelen

Winter, het is tijd voor…

Bijna alle bomen hebben hun blad laten vallen. De dagen worden korter, het wordt kouder en we kruipen onder warmere dekens. De cadeautjes gaan weer